Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, kliknij poniższy link

newsletter

SERWIS INFORMACYJNY ADWOKATURY POLSKIEJ


Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw
i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.
Porada prawna w pakiecie Szlachetnej Paczki

Porada prawna w pakiecie Szlachetnej Paczki

Trzydziestu pięciu adwokatów i tylu samo radców prawnych udzielało 13 grudnia – w dniu finału akcji Szlachetna Paczka – porad prawnych podopiecznym Stowarzyszenia Wiosna. W gdańskim punkcie Stowarzyszenia porad udzielał m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes NRA. – Ta akcja uświadomiła mi, jak wielka jest rzesza osób prawnie wykluczonych. – powiedział Prezes...
Aktualności

Oświadczenie adw. Andrzeja Zwary Prezesa NRA

Oświadczenie adw. Andrzeja Zwary Prezesa NRA

Informuję, że Naczelna Rada Adwokacka aktywnie uczestniczy w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości nad projektem ustawy o nieodpłatnej przedsądowej pomocy prawnej, finansowanej z budżetu państwa. Obecnie przewiduje się, że pula budżetowa na najbliższe dziesięć lat będzie wynosić miliard złotych. Projekt zakłada, że porad udzielać będą wyłącznie adwokaci i radcy prawni, a ich udział w tym systemie będzie dobrowolny. Organizację pomocy prawnej w wybranych kancelariach weźmie na siebie samorząd adwokacki i radcowski.

Chociaż projekt jest na etapie konsultacji i nie wiadomo jaki kształt przyjmie ostatecznie, to uważam, że jest on ważny, ponieważ ma na celu poprawienie dostępu do pomocy prawnej dla najuboższych obywateli.     (więcej…)

NRA złoży wniosek do TK ws budżetu na pomoc prawną z urzędu

NRA złoży wniosek do TK ws budżetu na pomoc prawną z urzędu

Naczelna Rada Adwokacka złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 52 ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego. W przepisie tym wskazano, iż maksymalny limit wydatków budżetowych na pokrycie kosztów na pomoc prawną z urzędu, w tym na obronę na żądanie, wyniesie 200 mln zł rocznie. (więcej…)

Uchwała ORA w Gdańsku dot. postanowienia TK

Okręgowa Rada Adwokacka w Gdańsku przyjęła uchwałę w przedmiocie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada br. Trybunał odmówił nadania biegu skardze konstytucyjnej adw. M. Matusiak–Frącczak, kwestionującej zgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej przepisów regulujących wysokość stawek minimalnych opłat za czynności adwokackie. (więcej…)

Ślubowanie aplikantów w Katowicach

Ślubowanie aplikantów w Katowicach

Ślubowanie prawie 150 aplikantów adwokackich izby adwokackiej w Katowicach odbyło się 12 grudnia w Auli Śląskiej Izby Lekarskiej. (więcej…)

Zachęcamy z korzystania z IDEI

Zachęcamy z korzystania z IDEI

Adw. Paweł Gieras, dziekan ORA w Krakowie i adw. Andrzej Grabiński, dziekan ORA we Wrocławiu, pomysłodawcy i twórcy portalu szkoleniowego IDEA zachęcają do korzystania ze szkoleń zawodowych opublikowanych na portalu IDEA.pl (więcej…)

Adwokaci zasłużeni dla demokracji w Polsce

Adwokaci zasłużeni dla demokracji w Polsce

W kolejną, już 33. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, 13 grudnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odznaczono osoby zasłużone dla przemian demokratycznych w Polsce. Wśród 43 odznaczonych znalazło się pięciu adwokatów. (więcej…)

Nowy regulamin arbitrażowy

Nowy regulamin arbitrażowy

1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie nowy Regulamin Arbitrażowy Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Sąd Arbitrażowy przy KIG powstał w roku 1950 i jest największą instytucją arbitrażową w Polsce. (więcej…)

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury. (więcej…)

Skuteczne prowadzenie nowoczesnej kancelarii - zaproszenie na konferencję

Skuteczne prowadzenie nowoczesnej kancelarii – zaproszenie na konferencję

„Nowoczesna kancelaria – nowoczesne przedsiębiorstwo. Rynek usług prawnych, a deontologia zawodowa” – to tytuł konferencji, która odbędzie się 16 grudnia w Krakowie. (więcej…)

Wykład M. Wróblewskiego o konwencjach praw człowieka – zaproszenie

Mirosław Wróblewski, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego wygłosi wykład 15 grudnia w sali Muzeum Sądownictwa w Warszawie. Temat wystąpienia to „Międzynarodowe konwencje praw człowieka w działalności krajowych organów ochrony praw człowieka.” (więcej…)

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka odbyły się 10 grudnia w Senacie. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. Ziemisław Gintowt, członek NRA. (więcej…)

Konsultacje ws. zmian w rejestrze klauzul niedozwolonych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prosi o uwagi do Opisu planowanych zmian w zakresie funkcjonowania rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone. (więcej…)

Prof. Hofmański sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego

Prof. Hofmański sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego

Prof. Piotr Hofmański, sędzia Sądu Najwyższego, od 2015 roku obejmie stanowisko sędziego Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) z siedzibą w Hadze. Jego kadencja ma trwać do 2024 r. Będzie pierwszym polskim sędzią w historii tego Trybunału. (więcej…)

Podsumowanie międzynarodowego projektu dot. sądownictwa

Podsumowanie międzynarodowego projektu dot. sądownictwa

Konferencja poświęcona podsumowaniu międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowania – case management” odbywa się 9-10 grudnia w Gmachu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W imieniu Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w konferencji udział bierze adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA. (więcej…)

Szkolenie o zmianach w procedurze karnej

Szkolenie o zmianach w procedurze karnej

Prawie 300 adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach zgromadziło się 6 grudnia w auli wykładowej Śląskiej Izby Lekarskiej, aby wysłuchać wykładów o zmianach w procedurze karnej. Jedną z prelegentek była adw. dr hab. Monika Zbrojewska, wiceminister sprawiedliwości.  (więcej…)