Ta strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych oraz nawigacyjnych. Dowiedz się więcej na temat używania plików cookies oraz sposobach ich wyłączania

wiem, zamknij

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter, kliknij poniższy link

newsletter

SERWIS INFORMACYJNY ADWOKATURY POLSKIEJ


Adwokatura Polska jest powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw
i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa.
Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.
Adwokaci do szkół - rocznica Konwencji o prawach dziecka

Adwokaci do szkół – rocznica Konwencji o prawach dziecka

Dwadzieścia pięć lat temu, 20 listopada 1989 r., Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Konwencję o prawach dziecka. Ten szczególnie ważny dokument, w którym zostały spisane wszystkie prawa dziecka, obowiązuje z nielicznymi wyjątkami na całym świecie. Z okazji tej rocznicy Naczelna Rada Adwokacka i UNICEF przygotowały akcję edukacyjną. W kilkudziesięciu szkołach ponadpodstawowych...
Adwokaci dołączą do „Szlachetnej Paczki”

Adwokaci dołączą do „Szlachetnej Paczki”

Adwokaci i aplikanci adwokaccy mogą dołączyć do wyjątkowej akcji pro bono „Wiosna Prawników i Dziennika Gazety Prawnej”. W ramach projektu „Szlachetnej Paczki” 13 grudnia  adwokaci i radcy prawni udzielać będą porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej, podopiecznym Stowarzyszenia Wiosna.   Akcja organizowana jest wspólnie z Dziennikiem Gazetą Prawną, Stowarzyszeniem Wiosna...
Aktualności
Trwają Dni Kultury Adwokatury w Krakowie

Trwają Dni Kultury Adwokatury w Krakowie

W Krakowie trwają Dni Kultury Adwokatury. Zapraszają na nie Naczelna Rada Adwokacka i krakowska izba adwokacka.  (więcej…)

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury. (więcej…)

Minister sprawiedliwości: dane osobowe pełnomocnika podlegają ochronie

Minister sprawiedliwości: dane osobowe pełnomocnika podlegają ochronie

Dane osoby wykonującej zawód zaufania publicznego podlegają ochronie prawnej, a w postępowaniu podatkowym przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć jedynie strony tego postępowania a nie pełnomocnika strony – podkreśla minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. (więcej…)

Prywatność i jawność: bilans 25-lecia - konferencja

Prywatność i jawność: bilans 25-lecia – konferencja

Konferencja “Prywatność i jawność: bilans 25-lecia” odbędzie się 24 listopada w Warszawie. To wydarzenie wpisuje się w cykl imprez i konferencji podsumowujących zmiany, jakie zaszły po transformacji ustrojowej w 1989 roku. (więcej…)

Prezes NRA wystąpił w roli nauczyciela

Prezes NRA wystąpił w roli nauczyciela

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, poprowadził lekcję prawa dla uczniów gimnazjum nr 91 im. Stanisława Staszica w Warszawie. (więcej…)

Wolters Kluwer odpowiada na skargi

Wydawnictwo Wolters Kluwer odpowiedziało na skargi, jakie napływały w związku z uciążliwymi praktykami telesprzedaży wobec adwokatów. Po interwencji Naczelnej Rady Adwokackiej, Wydawnictwo zobowiązało się do pewnych ograniczeń.  (więcej…)

Nowe wytyczne składania skarg do Trybunału Praw Człowieka

Nowe wytyczne składania skarg do Trybunału Praw Człowieka

System do przesyłania drogą elektroniczną skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka będzie testowany z początkiem 2015 roku. Nowe wytyczne, dotyczące praktyki (Practice Direction) w odniesieniu do składania skarg w drodze elektronicznej, a także zmienioną wersję wytycznych, dotyczących praktyki w odniesieniu do pism procesowych, wydał prezes Trybunału 29 września br. (więcej…)

CCBE o zmianach w rozpatrywaniu skarg w Trybunale Praw Człowieka

CCBE o zmianach w rozpatrywaniu skarg w Trybunale Praw Człowieka

Przedstawiciele Stałej Delegacji CCBE przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu dyskutowali 10 listopada br. w Brukseli nad zmianami, wynikającymi z reformy Trybunału, które mają przyśpieszyć rozpoznawanie skarg. Naczelną Radę Adwokacką reprezentowała adw. Justyna Metelska. (więcej…)

Znamy już zwycięzców Konkursu Krasomówczego 2014

Znamy już zwycięzców Konkursu Krasomówczego 2014

Aplikantka adwokacka Nina Maciejczyk–Krysiak z izby adwokackiej w Warszawie wygrała Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. S. Mikke w Olsztynie. Rangę konkursu podniosła obecność adw. dr hab. Moniki Zbrojewskiej, wiceminister sprawiedliwości, która była członkiem jury konkursu. (więcej…)

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Kronika Prac Naczelnej Rady Adwokackiej

Przedstawiamy skrót wydarzeń z udziałem Adwokatury. (więcej…)

Angielscy prawnicy poprowadzili szkolenia w Warszawie

Angielscy prawnicy poprowadzili szkolenia w Warszawie

Angielscy barristerzy z Advocacy Training Council of the Council of the Inns of Court (ATC) przeprowadzili w Warszawie szkolenie z zakresu praktycznych umiejętności występowania przed sądem. Miało ono na celu zainspirować grupę polskich praktyków do opracowania polskich metod i materiałów na potrzeby podobnych szkoleń w kraju.    (więcej…)

Adwokaci w biegu "Niepodległościowa Jedenastka"

Adwokaci w biegu „Niepodległościowa Jedenastka”

W dniu Święta Niepodległości w Białym Kościele k. Krakowa odbyła się III edycja biegu „Niepodległościowa Jedenastka”. Uczestnicy pokonać musieli 11-kilometrową trudną trasę, wytyczoną wzdłuż malowniczej doliny Prądnika. W biegu wzięła udział silna grupa adwokatów z adw. Andrzejem Zwarą, prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej.  (więcej…)

Już w sobotę finał Konkursu Krasomówczego

Już w sobotę finał Konkursu Krasomówczego

Ośrodek Badawczy Adwokatury wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Olsztynie organizuje 15 listopada Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. adw. Stanisława Mikke.  (więcej…)

Alert prawa pracy: „turystyka socjalna”

W dniu 11 listopada 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż obywatele Unii, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej i przebywają na terytorium innego państwa członkowskiego tylko by korzystać ze świadczeń socjalnych mogą zostać wyłączeni z możliwości korzystania z niektórych świadczeń nieskładkowych. Sprawa dotyczyła Elisabety Dano i Florin Dano (sprawa C-333/13). (więcej…)

Europejska Konwencja Praw Człowieka a biznes – konferencja

„Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu” to temat IX dorocznej konferencji organizowanej przez Zakład Praw Człowieka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Odbędzie się ona 14 listopada w nowym gmachu Biblioteki UW przy ul. Dobrej. (więcej…)